MUDr. Jana Dudová

MUDr. Jana Dudová

Iniciátorka akce je lékařka zabývající se psychiatrii. Po léta učila anatomii na 1.lékařské fakultě UK a je předsedkyní České transpersonální společnosti, která pojímá člověka jako bio-psycho-socio-spirituální bytost.

Ticho a mír souvisí s laskavým, jemným, mírumilovným vztahem k sobě a k ostatním lidem, k přírodě, planetě a životu jako celku. Pokud si člověk navodí vnitřní ticho, otevírá prostor pro spojení vnitřního s vnějším. Ticho není absence zvuku. Zvuk  jej nemusí narušovat.

Jaký impuls vyvolal nápad na uspořádání této akce u nás?

V roce 2015 přednášel v Praze maďarský filozof a vizionář Ervin László, který se věnuje tématu duchovní podstaty skutečnosti a udržitelnosti života na planetě Zemi. Jeho vize jsou burcující a varují. Síla k zodpovědnosti a moudrosti vychází z vědomí jedinečnosti života ve vesmíru, z bytí v okamžiku a souladu se sebou i celou existencí. Potřebujeme se zbavit stresu z nebezpečí a zároveň nežít v pasivní lhostejnosti, vydechnout a spočinout. Vždyť jsme obklopeni prostředím, které je ochraňující a moudré, víc nepotřebujeme.

Moje celoživotní touha je, aby nejpodstatnějším v životě nebylo to, co děláme, ale jakým způsobem jsme. Aby naše vnější činy nebyly to jediné důležité. Vše co děláme si přeji posilovat vědomím neviditelné energie klidu, míru a spojení. Je jedno, jak tuto sílu nazveme - Bůh, vyšší vědomí, živý prostor, zdroj, dar moudrosti... Jde o to být v ní a být v ní vyladěná.

   Facebook info