Ing. Kateřina Špačková

Ing. Kateřina Špačková

Média a vize má pod křídly žena, podporující otevřené a holistické projekty se zaměřením na kolektivní témata. Prostřednictvím svých aktivit pomáhá najít cestu k rovnováze, pochopení smyslu života, širších souvislostí a vytváření podmínek pro bytí v souladu s vesmírným řádem. Zároveň je spoluautorkou projektu Spolu na cestě.

Myšlenky a ideje jsou nádherná věc, ale když je nedokážeme vnést do reálného života, tak jsou pouze chimérami.

Čím přispíváte k této akci?

Od počátku se nejvíce zapojuji do tvorby textů a poselství, která skrze slova obsahují nosné teze a myšlenky celé akce. Spolupodílím se na propagaci události, oslovování spřízněných projektů a médií, aby se informace dostaly k co největšímu počtu lidí. Záměr se mnou hluboce souzní a vkládám do jeho naplnění celou svojí esenci.

Jak vnímáte spolupráci s ostatními?

Každý z nás si je vědom své role a své odpovědnosti jako bychom byli nějaké včelstvo, v němž každý ví, kde má své místo. Nepotřebuje se vymezovat vůči ostatním, naopak se navzájem podporujeme. Byť každý pocházíme z jiných profesí, úžasně se učíme, propojujeme, doplňujeme. Je to nová forma spolupráce, nazývám jí samoorganizací, která je zárodkem nově fungující transformované společnosti, k jejímuž zrození se snažím přispívat především klidem a mírem ve svém srdci.

   Facebook info