Ing. Marek Bednář

Ing. Marek Bednář

Koordinátor dobrovolníků je terapeutem celostního uzdravení v Klubu přátel zdraví, masér, trenér, běžec, který se každý den snaží udělat něco víc pro ostatní, Zemi, sebe.

Úloha koordinátora dobrovolníků je zajistit optimální dostatek ochotných pomocníků, aby byl pro akci k dispozici veškerý potřebný materiál a základní občerstvení a aby byli nápomocni v informovanosti kolemjdoucích a zároveň vytvořili určitou energetickou, ale v důsledku i fyzickou ochranu pro ty, kteří budou meditovat uvnitř mandaly.

Proč jste se do akce zapojil?

Jde o velice dobrou příležitost, která umožňuje podpořit mír v člověku. Pokud se uvnitř nás vyvine vnitřní klid, může se stát mírem i z globálního hlediska. Čím více lidí se přidá k meditaci se záměrem vytvořit mírovou energii, tím silnější egregor (kolektivní skupinová mysl) vznikne. Ten pak působí pozitivně na všeobecné dění kolem nás.

   Facebook info