Ing. arch. Marie Pápolová

Ing. arch. Marie Pápolová

Mottem autorky Mandaly míru je: „Tvořit, propojit, zachytit pro mě znamená Být.“ Studuje vliv vhledové a automatické kresby, což je pro ni životní cestou i stopou. Při práci používá různé výtvarné prostředky a techniky.

Ke spolupráci jsem byla přizvána. Jakmile jsem se dozvěděla název akce, již jsem pracovala s jejím záměrem a v mysli jsem viděla koncept obrazu, který bude symetrický, bude mít střed a ten jsem viděla v bílé barvě. Bílá barva v sobě obsahuje všechny barvy spektra. Modrá barva představuje jednotlivce, skupiny, společenství, lidstvo jako celek. Vnímám, že každý je jedinečná bytost skládající se z mnoha aspektů. Soubory těchto aspektů se v nás různě míchají, přenášejí z vnějšku dovnitř, ale přesto se vše potkává v jednom bodě. A to vyjadřuje ten mír. To jsem chtěla nakreslit. Také jsem velmi silně vnímala geometrii pětiúhelníku, který jsem cítila, jak zastupuje pět hlavních aspektů, jenž jsem abstraktně vnímala.

   Facebook info