MUDr. Soňa Hájková

MUDr. Soňa Hájková

Svolavatelka a organizátorka shromáždění je místopřededkyní Budapešťského klubu ČR, holistická terapeutka a lektorka, zakladatelka Centra přírodní léčby a Školy přírodní léčby a vzdělávacích cyklů Via Sophiae. Pořádá přednášky, semináře, léčebné pobyty, účastní se ekologických projektů a obřadů pro Zemi a podporuje společensky prospěšné aktivity zaměřené na globální udržitelnost.

Je v pořádku, když každý člověk pracuje sám na sobě, ale je zapotřebí, abychom byli zároveň schopni propojovat se v míru s ostatními, nejen lidskými bytostmi, ale i se Zemí a s celým vesmírem, jehož jsme všichni součástí.

Co pro vás znamená ticho a mír?

Pokud se uvedu do stavu vnitřního ticha, objevuji v něm vděčnost a spočinutí. Rychlý životní styl nám neumožňuje prožívat tento druhý pól - prázdnotu, která je zároveň naplněná vděčností a hojností. Ta však nepochází z vnějšího světa, ale vychází z vnitřního spojení. A tento druhý pól nám hodně chybí; ten totiž rozvíjí stav pokory.

Nastaly při organizaci akce nějaké problémy?

Jsem nadšená z celé přípravy, ze spolupráce se všemi lidmi i organizacemi, vše plyne v klidném silném a synergickém proudu k cíli a záměru. Na Magistrátu hl. Města Praha máme podané oznámení o konání veřejného shromáždění jako klidné tiché, tvůrčí, apolitické, nezištné a nekomerční iniciativy, která chce podnítit osobní odpovědnost v oblasti vytváření osobního i globálního míru. Založili jsme také transparentní účet, na který lidé mohou přispívat na náklady; může to být i jejich forma připojení se k záměru akce. Všem, kteří záměr jakkoli podporují, moc děkujeme.

   Facebook info